What Do You See?

A Mothman Fan Site

The Mothman Prophecies (2002) - Trailer Add Video

MOTHMANOVA PRORO?ANSTVA John Klein priznati je novinar Washington Posta, na vrhuncu slave. Nakon potrage za novom ku?om, na povratku on i supruga Mary do?ivljavaju ?udnu nesre?u... Ona umire uvjerena da je to predskazanje, da je na cesti ispred njih bilo ne?to ?to je vidjela samo ona... John pronalazi hrpu papira s raznim skicama i crte?ima koje je Mary nacrtala. To ga po?inje proganjati, da bi nedugo zatim, na novinarskom zadatku, i sam do?ivio ne?to neobja?njivo. Nakon prijetnji i ?udnog pona?anja farmera kojeg je htio zamoliti za pomo?, policijska narednica Connie Parker obja?njava mu da su u Point Pleasantu zbog cijele serije neobja?njivih doga?aja svi jako uznemireni. Zbunjen, razmi?lja kako je dospio u gradi? 800 km udaljen od mjesta kamo je krenuo. Odlu?uje ostati i istra?iti sve prijavljene slu?ajeve fenomena. Polako uvi?a da je sve jako povezano sa crte?ima koje je na?inila Mary nedugo prije smrti. ?to vi?e radi na tom slu?aju i razmi?lja o tome, ?ini mu se da gubi razum.

Posted by The Mothman on November 26, 2008 at 1:24 PM 905 Views

Post a Comment

Oops!

Oops, you forgot something.

Oops!

The words you entered did not match the given text. Please try again.

Already a member? Sign In

1 Comment

Reply Illexymex
3:17 PM on June 7, 2011 
procitati cijeli blog, prilicno dobar