What Do You See?

A Mothman Fan Site

Video Gallery Add Video

 
Sort: Recent | Popular Grid List
 • The Mothman Car Chase
  by The Mothman on November 26, 2008 at 1:25 PM
  991 Views - 0 Comments

  This is real footage of the one and only mothman chasing a car and its two innocent passengers. When the passengers get out of the car, the mothman begins to really scare them.

 • Mothman Video
  by The Mothman on November 26, 2008 at 1:24 PM
  857 Views - 0 Comments

  A mothman video about 3 youths from Greenup Co., Ky who disappeared in the mid 80's. PLEASE UNDERSTAND THAT THIS IS NOT A TRUE STORY FOR CHRIST SAKES. IT WAS A PROJECT USING NEW VIDEO EDITING/SPLICING SOFTWARE. IT IS NOT REAL, SO THERE IS NO NEED TO COMMENT THAT THE STORY ISN'T TRUE.

 • The Mothman Prophecies (2002) - Trailer
  by The Mothman on November 26, 2008 at 1:24 PM
  906 Views - 1 Comment

  MOTHMANOVA PRORO?ANSTVA John Klein priznati je novinar Washington Posta, na vrhuncu slave. Nakon potrage za novom ku?om, na povratku on i supruga Mary do?ivljavaju ?udnu nesre?u... Ona umire uvjerena da je to predskazanje, da je na cesti ispred njih bilo ne?to ?to je vidjela samo ona... John pronalazi hrpu papira s raznim skicama i crte?ima koje je Mary nacrtala. To ga po?inje proganjati, da bi nedugo zatim, na novinarskom zadatku, i sam do?ivio ne?to neobja?njivo. Nakon prijetnji i ?udnog pona?anja farmera kojeg je htio zamoliti za pomo?, policijska narednica Connie Parker obja?njava mu da su u Point Pleasantu zbog cijele serije neobja?njivih doga?aja svi jako uznemireni. Zbunjen, razmi?lja kako je dospio u gradi? 800 km udaljen od mjesta kamo je krenuo. Odlu?uje ostati i istra?iti sve prijavljene slu?ajeve fenomena. Polako uvi?a da je sve jako povezano sa crte?ima koje je na?inila Mary nedugo prije smrti. ?to vi?e radi na tom slu?aju i razmi?lja o tome, ?ini mu se da gubi razum.

 • What is The Mothman?
  by The Mothman on November 26, 2008 at 1:22 PM
  909 Views - 0 Comments

  In this Video, Rick Moran gives us an in depth analysis of the origins of the Mothman?


1 - 4 of 4 Videos